Bowling Bowls

Raporti i rezultateve

Këtu gjeni një listë të ekipeve të ligës me statistikat e tyre për sezonin aktual.

Nr. Emri i plotë Game 1 Game 2 Game 3 Hendikap Mesatarja Totali Pikët
151 162 204 0 517
164 151 112 0 427
80 82 137 0 299