Bowling Bowls

Raporti i rezultateve

Këtu gjeni një listë të ekipeve të ligës me statistikat e tyre për sezonin aktual.

Nr. Emri i plotë Game 1 Game 2 Game 3 Hendikap Mesatarja Totali Pikët
180 156 147 0 483
203 126 147 0 476
124 126 160 0 410