Bowling Bowls

Raporti i rezultateve

Këtu gjeni një listë të ekipeve të ligës me statistikat e tyre për sezonin aktual.

Nr. Emri i plotë Game 1 Game 2 Game 3 Hendikap Mesatarja Totali Pikët
137 161 168 0 466
152 154 156 0 462
145 139 144 0 428
123 131 115 0 369