Bowling Bowls

Raporti i rezultateve

Këtu gjeni një listë të ekipeve të ligës me statistikat e tyre për sezonin aktual.

Nr. Emri i plotë Game 1 Game 2 Game 3 Hendikap Mesatarja Totali Pikët
167 181 127 0 475
135 166 140 0 441
110 144 141 0 395