Bowling Bowls

Raporti i rezultateve

Këtu gjeni një listë të ekipeve të ligës me statistikat e tyre për sezonin aktual.

Nr. Emri i plotë Game 1 Game 2 Game 3 Hendikap Mesatarja Totali Pikët
190 124 154 0 468
157 158 138 0 453
127 142 126 0 395
88 102 108 0 298